Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Chịu trách nhiệm về việc tăng trưởng Digital customer qua kênh bán nội bộ:

- Lên kế hoạch và phân giao chỉ tiêu cho các đơn vị kinh doanh, phân giao năng suất tiêu chuẩn cho các vị trí bán.

- Tracking và gửi báo cáo cho các đơn vị kinh doanh cập nhật kết quả hoàn thành kế hoạch dược phân giao. Đưa ra các giải pháp hỗ trợ các đơn vị kinh doanh có kết quả hoàn thành thấp.

- Lên kế hoạch ngân sách và thực hiện triển khai các chương trình thi đua, chiến dịch thúc đẩy bán cho các Đơn vị kinh doanh.

- Thực hiện đào tạo nội bộ, thực hiện làm bản tin và thực hiện truyền thông trên các kênh truyền thông nội bộ

- Đưa ra các cái tiến/sáng kiến nhằm tối ưu phương thức tiếp cận và onboarding KH mới.

2. Đảm bảo các kết quả chính về số lượng và chất lượng người dùng digital.

3. Đảm bảo quy trình hợp tác và báo cáo như sau:

- Báo cáo cho Trưởng phòng PT Kinh Doanh Ngân hàng Số và Ban Lãnh Đạo Trung Tâm, Khối RB.

- Kết nối với các nhóm khác trong trung tâm Dịch Vụ Ngân Hàng Số, trong Khối RB để đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu và KPI.

- Đề xuất các sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng và lợi nhuận cho ngân hàng.

Job Requirement

1. Trình độ đào tạo

• Cử nhân các trường khối kinh tế

2. Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan

• Kỹ năng bán hàng: Chiến dịch bán hàng, Quản lý bán hàng; CRM…

• Kiến thức ngân hàng

• Thương mại điện tử hoặc ngân hàng kỹ thuật số

3. Các kỹ năng/ Skills

• Kỹ năng bán hàng

• Kỹ năng xử lý giữa các cá nhân và khách hàng tốt với khả năng quản lý kỳ vọng và giải thích chi tiết kỹ thuật và kinh doanh

• Tư duy có phương pháp, nghiên cứu và ham học hỏi

• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

• Kĩ năng thuyết trình

• Kỹ năng giao tiếp nói và viết tốt

• Kỹ năng lập kế hoạch

• Sáng kiến và tự tin

4. Các kinh nghiệm liên quan

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh tại Ngân hàng/Fintech

5. Các năng lực cần có

• Document Analysis

• Fit / Gap Analysis

• Cost / Benefit Analysis

• Thiết kế và phân tích quy trình kinh doanh

• Khởi xướng, Phân tích, Lập kế hoạch, Thiết kế, Thực hiện, Kiểm tra, Triển khai (đào tạo người dùng cuối)

BENEFITS:

- Attractive income, competitive salary and bonus according to ability
- Bonus on Holidays and New Year (according to banking policy from time to time)
Get preferential loans according to the bank's policy from time to time
- Attractive leave mode according to job rank
- Compulsory insurance according to labor law & VPBank care insurance for employees depending on rank and working time
- Participate in training courses depending on the Training Framework for each position
- Working time: Monday - Friday & Saturday morning (two Saturday mornings/month off)
- Dynamic, friendly working environment with many opportunities for training, learning and development; participate in many interesting cultural activities (sports event, talents, teambuilding activities...)

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

Expired Date: 14/10/2023
Expired Date: 20/10/2023

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Sớm Hà Nội TA092

 • Location: Ha Noi, Quang Ninh, Thai Binh, Hai Duong, Hung Yen
 • Number: 10
Expired Date: 31/12/2023

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Sớm Hà Nội TA092

 • Location: Ha Noi, Quang Ninh, Thai Binh, Hai Duong, Hung Yen
 • Number: 10
Expired Date: 30/11/2023
Expired Date: 31/10/2023
Expired Date: 31/10/2023

Data Product Owner - Hà Nội - TA139

 • Location: Ha Noi
 • Number: 3
Expired Date: 31/10/2023
Expired Date: 30/10/2023
Expired Date: 31/10/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.