Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và tìm hiểu nhu cầu khách hàng; xây dựng quy định, quy trình, biểu mẫu, chính sách giá cho các sản phẩm mới; cải tiến, điều chỉnh các sản phẩm hiện hữu

Do market and competitors survey, survey customers’ demand, build process and regulation, samples, pricing suggestion for new products, enhance existing products.

 • Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý doanh thu và lợi nhuận các sản phẩm được giao quản lý; quản trị và cung cấp các báo cáo liên quan cho các Phòng ban liên quan, các cơ quan quản lý và đơn vị kinh doanh; cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận của sản phẩm.

Responsible for monitoring, managing the business and collecting profits of managed products; administering and providing reporting links to relevant departments, regulatory agencies and business units; balance between product risk and return.

 • Xây dựng, triển khai và quản lý các chương trình thúc đẩy bán cho Khách hàng và cán bộ bán hàng để tăng trưởng huy động theo các chỉ tiêu được giao

Develop, implement and manage sales promotion programs for customers and sales staff to increase mobilization according to the assigned targets

 • Phối hợp với các bộ phận có liên quan xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn để triển khai sản phẩm

Coordinate with relevant departments to develop processes, regulations and instructions for product deployment

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cán bộ quản lý

Perform other duties as directed by the manager

 

Job Requirement

1. Trình độ Học vấn

        Tốt nghiệp bằng cử nhân, ưu tiên ứng viên có bằng MBA/ Bachelor Degree in Economics, preferable MBA

2. Các Kinh nghiệm liên quan/ Relevant Experience

• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong Ngân hàng bán lẻ/ 3 year experience in Retail Banking

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển sản phẩm ngân hàng bán lẻ/ 1 year experience in product development

3. Kiến thức/ Chuyên môn có liên Quan

• Hiểu biết về các sản phẩm đầu tư của ngân hàng/ Knowledge about investment product

• Hiểu biết về tình hình thị trường, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là sản phẩm  ngân hàng bán lẻ./ Knowledge about market, banking service

• Hiểu biết về cách thức triển khai các chương trình thúc đẩy bán/ Knowledge to deploy sale enablers

4. Các Kỹ Năng/ Skills

• Kỹ năng thuyết trình, đào tạo/ Presentation, training skill

• Kỹ năng giao tiếp/ Communication skill

• Kỹ năng làm việc nhóm/ Team work

• Kỹ năng Tiếng Anh/ English

5. Các năng lực khác/ others

QUYỀN LỢI

• Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
• Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
• Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
• Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc
• Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
• Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
• Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & sáng thứ 7
• Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

Chuyên Viên Bán hàng trực tiếp

 • Location: Ha Noi, Hai Phong, Nam Dinh, Da Nang
 • Number: 1
Expired Date: 28/10/2023
Expired Date: 21/10/2023
Expired Date: 14/10/2023

Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường - Hà Nội và Khu Vực Phía Bắc - TA110

 • Location: Ha Noi, Hai Phong, Nghe An, Vinh Phuc, Northern region
 • Number: 5
Expired Date: 31/10/2023
Expired Date: 28/09/2023
Expired Date: 30/09/2023
Expired Date: 30/09/2023
Expired Date: 12/10/2023

Data Architect – Hanoi – TA003

 • Location: Ha Noi
 • Number: 1
Expired Date: 30/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.