Welcome To Talentnetwork

Join VPBank Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CVCC Giám Sát Tuân Thủ - Phòng Giám Sát Nội Bộ - Hà Nội - TA118

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 5 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Professional Job, Law / Legal Services, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tham gia Xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế, quy định nội bộ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo sự phân công của lãnh đạo Phòng/Khối
 • Xây dựng các công cụ và thực hiện hoạt động giám sát, kiểm soát danh mục báo cáo của các Đơn vị trên toàn hệ thống. Đầu mối phân bổ, hỗ trợ các Đơn vị trên toàn hệ thống dữ liệu thực hiện báo cáo định kỳ/ đột xuất.
 • Xây dựng các công cụ và thực hiện hoạt động theo dõi khắc phục kiến nghị thanh tra, kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập; Thực hiện báo cáo khắc phục thanh tra định kỳ/ đột xuất; Tư vấn/ Hướng dẫn các Đơn vị thực hiện báo cáo khắc phục thanh tra và thực hiện khắc phục thanh tra
 • Triển khai thực hiện thu thập dữ liệu/ số liệu thực hiện các báo cáo định kỳ/ đột xuất theo phân công của lãnh đạo 
 • Xây dựng các công cụ và thực hiện hoạt động theo dõi, giám sát việc khắc phục hoàn thành các công việc tuân thủ của các Đơn vị theo kết quả đánh giá tác động ảnh hưởn văn bản pháp luật mới; Theo dõi, giám sát các báo cáo tuân thủ định kỳ hàng Quý theo các Sổ tay tuân thủ/ Chương trình tuân thủ đã được các Đơn vị xây dựng

Job Requirement

1. Trình độ Học vấn/ Educational Qualifications

 • Đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý, ngoại thương/ kinh tế/ ngân hàng.  Ưu tiên có thẻ luật sư/bằng thạc sỹ trở lên/ đã từng làm đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm Kinh doanh trở lên/ Chuyên gia thẩm định của Ngân hàng tương đương VPbank

2. Các Kinh nghiệm Liên quan/ Relevant Experience

 • Có từ 3 – 5 năm làm việc tại các tổ chức tài chính/ngân hàng trong đó có 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm tra, kiểm soát tuân thủ hoặc tư vấn pháp lý và/hoặc tín dụng/ quản lý hoạt động kinh doanh ngân hàng

3. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan/ Relevant Knowledge/ Expertise

 • Kiến thức về quy trình nghiệp vụ của VPBank
 • Kiến thức luật chuyên ngành tài chính ngân hàng

4. Các Kỹ Năng/ Skills

 • Tổng hợp và phân tích thông tin
 • Phỏng vấn/ thu thập thông tin

5. Các năng lực cần có/ Required Competencies

 • Hiểu và vận dụng các văn bản luật
 • Thuyết trình hiệu quả
 • Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt

People also viewed

VPBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.