Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện triển khai các dự án thuộc mảng/các dự án của đơn vị khác có liên quan đến nghiệp vụ của Mảng, theo đúng vai trò được phân công trong dự án.
 • Thực hiện việc phát triển các yêu cầu của BAU CR theo quy trình SDLC (bao gồm: Thiết kế giải pháp, phát triển, kiểm thử)
 • Thực hiện việc lên giải pháp kỹ thuật cho các yêu cầu của dự án cũng như BAU CR.
 • Thực hiện các tác vụ hỗ trợ người dùng L3
 • Thực hiện việc xử lý lỗi, sự cố theo quy trình sự cố.
 • Thường xuyên theo dõi tiến độ phát triển của BAU CR, đảm bảo thời gian phát triển đúng như cam kết.
 • Đề xuất phương án thay đổi, cải tiến áp dụng cho không chỉ hệ thống mà còn là phương pháp làm việc/cách phối hợp.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của GĐKV, GĐCN, TTKD, GĐK và TGĐ từng thời kỳ

Job Requirement

 • Kinh nghiệm làm việc trong ngành  CNTT tối thiểu 5 năm. Trong đó tối thiểu 1 năm làm việc về dịch vụ Thẻ.
 • Kiến thức nâng cao về mảng dịch vụ Thẻ, sản phẩm Thẻ, đặc thù ngành, các Tổ chức thẻ lớn.
 • Kiến thức nâng cao về phát triển dịch vụ bằng .Net, .Net Core, Oracle PL/SQL,...
 • Kiến thức nâng cao về tích hợp dịch vụ dùng web services, như SOAP, REST,…
 • Kiến thức cơ bản về kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống xử lý giao dịch.
 • Kiến thức cơ bản về DevOps, đặc biệt là Container và các công nghệ Cloud Naitive.
 • Hiểu biết cập nhật về các thông lệ, thủ tục, quy định pháp luật và quy chế chính sách quản trị rủi ro, quy trình vận hành của ngân hàng liên quan đến mảng.
 • Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm vận hành hệ thống, hiểu về cách cấu hình hệ thống

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

Expired Date: 05/01/2024
Expired Date: 04/01/2024
Expired Date: 24/12/2023
Expired Date: 24/12/2023
Expired Date: 15/12/2023
Expired Date: 31/12/2023

UI UX Designer - Hà Nội - TA050

 • Location: Ha Noi
 • Number: 4
Expired Date: 31/01/2024

Network Expert - Ha Noi - TA105

 • Location: Ha Noi
 • Number: 1
Expired Date: 18/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.