Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thông báo mời họp và chuẩn bị tài liệu họp cho các thành viên HĐTD CC;
 • Đôn đốc việc gửi tài liệu của các đơn vị đảm bảo thời gian gửi tài liệu họp tới thành viên;
 • Đảm bảo các thiết bị, phòng họp sẵn sàng trước khi diễn ra phiên họp;
 • Đảm bảo số lượng thành viên tham gia họp HĐTD cấp cao đủ theo quy định;
 • Ghi biên bản, nghị quyết cuộc họp và/hoặc soạn thảo nội dung văn bản lấy ý kiến các thành viên HĐTD CC;
 • Lập báo cáo hoạt động của HĐTD định kỳ hàng tháng
 • Xin ý kiến của các thành viên HĐTD cấp cao và gửi email phản hồi cho các đơn vị liên quan nắm được thông tin của HĐTD cấp cao trong trường hợp cần xin ý kiến.

Các công việc khác:

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐTD và/hoặc chủ tịch HĐTD giao/phân công;
 • Thực hiện các báo cáo (hàng ngày/ hàng tháng/ theo yêu cầu đột xuất) theo sự phân công của lãnh đạo phòng
 • Tham gia các khóa đào tạo để thêm kiến thức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
 • Lưu trữ hồ sơ;
 • Lập báo cáo cá nhân;

Job Requirement

Trình độ Học vấn/Educational Qualifications

 • Cao đẳng trở lên

Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan - Relevant Knowledge/ Expertise

 • Chuyên ngành phù hợp như kinh tế, tài chính, ngân hàng, văn thư/ lưu trữ ……
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • TOEIC tối thiểu 300 điểm.

Các Kỹ Năng/ Skills

 • Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh doanh ngân hàng và hiểu biết về dịch vụ tài chính ngân hàng.
 • Có kỹ năng soạn thảo văn bản tốt.

Các Kinh nghiệm Liên quan/ Relevant Experience

 • Có thời gian làm việc trong lĩnh vực ngân hàng từ 2 năm trở lên, hoặc;
 • Có kinh nghiệm làm công việc thư ký HĐTD từ 2 năm trở lên, hoặc;
 • Có kinh nghiệm làm công việc thư ký HĐTD từ 1 năm trở lên và có những nỗ lực vượt trội để hoàn thành các công việc được giao.

Các năng lực cần có/ Required Competencies

 • Giải quyết vấn đề độc lập, chủ động
 • Biết lắng nghe, phân tích các quan điểm đánh giá và nêu các quan điểm phù hợp, hài hòa.

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

Expired Date: 14/10/2023
Expired Date: 20/10/2023

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Sớm Hà Nội TA092

 • Location: Ha Noi, Quang Ninh, Thai Binh, Hai Duong, Hung Yen
 • Number: 10
Expired Date: 31/12/2023

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Sớm Hà Nội TA092

 • Location: Ha Noi, Quang Ninh, Thai Binh, Hai Duong, Hung Yen
 • Number: 10
Expired Date: 30/11/2023
Expired Date: 31/10/2023

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Hà Nội, Bắc Giang, Thái Nguyên. Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn - TA140

 • Location: Ha Noi, Lang Son, Phu Tho, Vinh Phuc, Bac Giang, Bac Ninh, Thai Nguyen
 • Number: 20
Expired Date: 31/12/2023
Expired Date: 31/10/2023
Expired Date: 15/10/2023

Data Product Owner - Hà Nội - TA139

 • Location: Ha Noi
 • Number: 3
Expired Date: 31/10/2023
Expired Date: 30/10/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.