Welcome To Talentnetwork

Join VPBank Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Viên Cao Cấp Tư Vấn Pháp Luật - Phòng Tư Vấn Pháp Lý và Dự Án - Trung Tâm Pháp Chế - TA 118

Work Location Ha Noi (Dong Da District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 5 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Legal Division, Professional Job, Securities, Customer Service, Law / Legal Services, Banking, Transaction Banking Division, Risk Division, Consulting
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng VPBank – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Nhận các yêu cầu tư vấn pháp lý của các đơn vị có liên quan về các vấn đề pháp lý, đánh giá và phân loại các yêu cầu, nghiên cứu pháp luật và các quy định nội bộ, cung cấp các câu trả lời / ghi chú, tư vấn pháp lý cho các trường hợp phức tạp và đặc biệt phức tạp cho đơn vị kinh doanh và đơn vị hỗ trợ phát sinh trong quá trình hoạt động, quản trị, điều hành và kinh doanh của Ngân hàng
 • Tiếp nhận các yêu cầu rà soát hợp đồng, đánh giá và phân loại các yêu cầu, nghiên cứu về pháp luật và các quy định nội bộ nhằm kiểm soát tính pháp lý (bao gồm việc cho ý kiến pháp lý, trực tiếp chỉnh sửa, hoàn thiện) các hợp đồng, văn bản giao dịch phức tạp và đặc biệt phức tạp giữa VPBank với các khách hàng tổ chức/doanh nghiệp và giữa VPBank với các đối tác.
 • Triển khai công tác tư vấn pháp lý đối với các dự án/ giao dịch lớn của Ngân hàng theo phân công của Trưởng Phòng, Giám đốc Trung tâm
 • Cập nhật và truyền thông các quy định pháp luật mới có liên quan trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
 • Góp ý với các dự thảo theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Đào tạo cho cán bộ, nhân viên VPBank các kiến thức, kinh nghiệm pháp lý liên quan đến mảng chuyên môn thuộc nhiệm vụ của Phòng theo yêu cầu của các Đơn vị

Job Requirement

Trình độ Học vấn

        Educational Qualifications

 • Đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý. Ưu tiên có thẻ luật sư/bằng thạc sỹ trở lên

Các Kinh nghiệm Liên quan/ Relevant Experience

 • Có từ 2- 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm tư vấn pháp lý trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

       Relevant Knowledge/ Expertise

 • Sản phẩm/ dịch vụ ngân hàng cung cấp
 • Kiến thức luật chuyên ngành tài chính ngân hàng

Các Kỹ Năng/ Skills

 • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt
 • Kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập

Các năng lực khác/ Other Competencies

 • Hiểu và vận dụng các văn bản luật
 • Thuyết trình hiệu quả
 • Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt

VPBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.